Netværksmøde med temaet:

Fremtidens boliger – hvordan vil og skal vi bo?

Mød Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter hos Realdania, som vil komme med sine bud på emnerne:

  • Er der skift i efterspørgslen efter boliger?
  • Er der nye eller yderlige krav til hvad, en bolig skal kunne?
  • Hvor vil efterspørgslen evt. stige, små elle store boliger?
  • Hvordan og til hvem skal der bygges lejeboliger?

Læs meget mere og tilmeld dig her:

Mødet er afholdt

Din tilmelding skal være modtaget senest d. 22. februar 2021.

Vel mødt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i ENO

Se præsentationen fra mødet her: https://www.enodense.dk/wp-content/uploads/2021/02/Curt-Liliegreen-EjendomsNetværk-Odense-drivkræfter-bag-boligmarkedets-udvikling.pdf