Medlemmer

Som medlem kan optages:

  • Ejendomsinvestorer, som i selskab eller personligt drevet virksomhed aktivt beskæftiger sig med ejendomsinvestering, byggeri og byudvikling
  • Rådgivere, som aktivt beskæftiger sig med et eller flere led i kæden af ”leverancer” til ejendomsinvestering, byggeri og byudvikling.

Se i øvrigt vedtægternes §4 og 4A.

Kontakt os:

Kontakt Info

EjendomsNetværk Odense

Lind Hansens Vej 11C, 5000 Odense

Tlf: 22 52 40 22

Mail: info@enodense.dk

CVR: 40 93 12 36

Designet af Caseo