Om ENO

ENO er forkortelsen for EjendomsNetværk Odense. ENO blev etableret, i samarbejde med Odense Kommune, på baggrund af en opfordring fra Victor Cykler & Ejendomme slutningen af 2017.

Opfordringen til Odense Kommune lød: ”at der etableres et netværk, hvor Odenses lokale ildsjæle kan komme tættere på planerne for byudvikling og være med til at bygge boliger til udlejning. Det kunne også vise sig, at der kunne opstå samarbejder blandt disse lokale ildsjæle omkring projekter, hvis Kommunen kunne hjælpe med at facilitere og indgå i en sådan netværksgruppe”

På den baggrund blev ideerne konkretiseret og rammerne formet i samarbejde med Odense Kommune i løbet af 2018.

Den 22. oktober 2018 havde ENO opstartsmøde på Hotel Odeon, hvor Borgmester Peter Rahbæk Juel holdt ”båltalen”. Der var et overvældende fremmøde til arrangementet og stor interesse for netværket.

På aftenen blev et Advisory Board valgt bestående af både Odense Kommune, rådgivere og ejendomsinvestorer. Gruppen gennemførte i løbet af 2019 fem inspirationsarrangementer for netværkets medlemmer.

Odense Kommune understøttede netværket det første år og pr. 1/1-2020 overgik ENO som selvstændig forening med bestyrelse, formål, vedtægter og betalende medlemmer.

Formål:

Det er EjendomsNetværk Odenses formål gennem tværfaglige virke at medvirke til en levende og dynamisk byudvikling i Odense. Foreningen vil blandt andet ved arrangementer medvirke til udvikling af idéer til ageren i et omskifteligt marked, indblik i kommende udvikling, kvalitet i ejendomsprojekter og i byens udvikling, videns udveksling og baggrund for samarbejde mellem medlemmer.

Er du interesseret i at være en del af vores netværk, så kontakt sekretariatet eller et bestyrelsesmedlem.

Designet af Caseo